Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky mobilní služby pedikúra - manikúra

Beatrice Vaňová

Václava Jiříkovského 177/58
700 30   Ostrava Dubina
IČO: 07227272

1. Základní ustanovení
Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem.
Provozovatel poskytuje služby manikúra, pedikúra, nehtová modeláž na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (telefonicky, mailem) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.
Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost mobilní služby nevyužít.


2. Objednávka služeb

- termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem po domluvě telefonicky nebo mailovou korespondencí, vyžadující telefonní kontakt s adresou objednávajícího. Objednaný termín se stává závaznou objednávkou na předběžně smluvený čas.

- přeobjednání
Pokud Vám termín dohodnuté služby nevyhovuje, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření. Jestliže se u klienta nedozvoním u dveří či na telefon beru tohle jako porušení závazné objednávky. Pokud  tedy Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem a já se dostavím na smluvenou adresu bude VÁM ÚČTOVÁN fakturačně ušlý zisk objednané služby v plné výši objednávky. V případě zákazníků mimo Ostravu účtuji i dopravné 12 Kč za km cesta tam i zpět.

- pokud klient nereaguje ani nepotvrdí nabízený termín do 24h, termín automaticky ruším a klienta již neobjednávám

- při opakovaných nabízených termínech bez odezvy, klienty již neobjednávám

- objednací čas je orientační z důvodu přepravy od klienta ke klientovi

- v případě nemoci klienta informuji o zrušení domluvené služby SMS zprávou 

- v případě nižších teplot pod 5st přístrojovou pedikúru neprovozuji (z důvodu převozu přístroje)

- v případě komplikací s dopravou, klienta telefonicky informuji, jinak během pracovního dne netelefonuji!

- klient je povinen zajistit řádné označení domovního zvonku 


Dárkové poukazy
Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu, telefonicky či mailem si domluví termín provedení služby. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. 

- dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, tj. 3 měsíce od data přijaté platby, poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky

- nutné zamluvení termínu minimálně 3 týdny dopředu 

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

- zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření:
( zanícení a zduření nehtového valu, zanícené kuří oka, vysoký stupeň těhotenství, lupénka a plísňová onemocnění)
- zákazník je na ošetření v silně zakouřené místnosti, nevyvětrané, jsem nekuřák a ošetření odmítám u silných kuřáků z důvodu alergie.
- v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek 
- zákazník se zdravotními problémy, stěžující provedení služby

- zákazník je na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

Ceník
Ceník je k nahlédnutí na webových stránkách provozovatele, nebo v tištěné podobě k předložení. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsem plátce DPH
Prodej produktů
Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele služeb. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

V případě řešení mimosoudního sporu, je zákazník oprávněn oslovit třetí stranu, českou obchodní inspekci: https://www.coi.cz/

4. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 01.09.2018.

Ochrana osobních údajů
Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.
Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb.
Provozovatel o uživateli shromažďuje tyto osobní údaje:
jméno, příjmení, adresa, fakturační údaje, mobil.

Jak s osobními údaji nakládám:

Veřejné i neveřejné osobní informace jsou zpracovávány a uchovávány v databázi provozovatele. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel po dobu kalendářního roku.


Děkuji za respektování obchodních podmínek.